LATIHAN & PERKHIDMATAN

Halbiz International Sdn Bhd, bekerjasama dengan IHF Academy Sdn Bhd, menyediakan pelbagai modul  latihan berkenaan dengan Halal dan Keselamatan Makanan dari peringkat Persijilan Amali meliputi kursus profesional yang berorentasi selama 3 hari hingga program pensijilan berstruktur peringkat Diploma.