INTERNATIONAL HALAL (LABUAN) FOUNDATION

 

ILMU • AMAL • IHSAN

Yayasan Antarabangsa Halal Labuan (IHF) adalah sebuah organisasi global berasaskan Bukan Untuk Keuntungan , Badan Bukan Kerajaan dan Bukan Politik dimana ianya ditubuhkan sebagai sebuah organisasi yang mempromosikan tentang kesedaran dan pendidikan Halal, dan berusaha ke arah mempelopori Verifikasi Amalan Terbaik Halal dan Jaminan bagi Masyarakat Islam di peringkat global.

Ditubuhkan dan didaftarkan pada 2012 di Pusat Kewangan Luar Pesisir Labuan (LOFC), IHF memiliki "HalTrust" (Mohor Jaminan Kualiti Halal) Harta Intelek yang mewakili kepercayaan perlindungan yang tertinggi bagi industri makanan, farmaseutikal, nutraseutikal dan produk kesihatan.

 

Dengan penubuhan Yayasan ini, ia diilhamkan sebagai Pusat rujukan Halal yang merangkumi sistem perkhidmatan Latihan Audit Halal, Makmal.

Jadilah sebahagian daripada Ekosistem Halal kami yang Berkembang pesat dan

mendapat keuntungan dari Industri Halal yang meningkat - USD2 trilion

Sumber: Ekonomi Islam Global 2018/2019