MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

 

MAINJ adalah Badan Berkanun di bawah perundangan Negeri Johor yang dipertanggung jawabkan untuk menguruskan keseluruhan hal-hal Islam bagi masyarakat yang merangkumi pengurusan zakat, Perbendaharaan (Baitumal), kebajikan, waqaf (wakaf) dan sebagainya. Dalam pengeluaran Persijilan Halal, MAINJ berperanan sebagai penghubung dan pemudahcara kerana segala perkara berkenaan dengan sijil Halal adalah dibawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAIJ) dengan kerjasama JAKIM kerajaan  Persekutuan.

MAINJ mengamalkan budaya inovasi dan pengurusan progresif dengan menjadi pemacu kepada pengembangan industri Halal melalui kolaborasi dengan komuniti Antarabangsa baik dalam kerjasama awam dan swasta. Kerjasama ini bertujuan untuk Mengantarabangsakan kerangka Halal Malaysia untuk kepentingan masyarakat Global untuk sepenuhnya menyedari potensi Halal sebagai pilihan gaya hidup yang berlaku untuk keseluruhan umat Manusia bukan hanya terhad untuk masyarakat Muslim.

Jadilah sebahagian daripada Ekosistem Halal kami yang Berkembang pesat dan

mendapat keuntungan dari Industri Halal yang meningkat - USD2 trilion

Sumber: Ekonomi Islam Global 2018/2019