PROGRAM EKSPOT

3 perkara utama sebagai landasan asas kami adalah untuk Membangun Infrastruktur - Hub SME OEM, Mengalih Halangan dan Menghubungkan Pasaran - Eksport. Halbiz akan terus terlibat dan membina hubungan dengan rumah-rumah perdagangan (Trading house) dan pembeli Perdagangan antarabangsa (International Buyer).

 

Program Eksport Johor kami telah disahkan oleh Majlis Halal Johor sebagai program yang diluluskan untuk membantu usahawan Johor memanfaatkan pasaran eksport di Industri Halal.

Inisiatif utama melibatkan pendekatan ladang-ke-pinggan (Farm to Plate) untuk menyediakan perkhidmatan bersepadu dari pegangan tangan pengusaha dari pengembangan awal ladang / produk hingga pemprosesan, akses kepada sokongan kewangan dan hubungan pasaran dengan pembeli melalui program akses pasaran Halbiz. Syarikat dan usahawan mendapat manfaat daripada rekod prestasi rakan Halbiz yang terbukti dalam mengembangkan pasaran eksport.

Ini sejajar dengan program kami untuk Menghubungkan Pasaran Eko-sistem Halal untuk memenuhi keperluan PKS yang semakin meningkat agar dapat bersaing dalam industri Halal Global. 

Tingkatkan daya saing Global anda dengan menjadi sebahagian daripada Komuniti Hub SME OEM kami.