LATIHAN HALAL

(Makanan & Bukan Makanan)

Halbiz International Sdn Bhd, bekerjasama dengan IHF Academy Sdn Bhd, menyediakan pelbagai modul  latihan berkenaan dengan Halal dan Keselamatan Makanan dari peringkat Persijilan Amali meliputi kursus profesional yang berorentasi selama 3 hari hingga program pensijilan berstruktur peringkat Diploma.

 

Sasarankami adalah untuk menyediakan aplikasi secara amali kepada pelajar-pelajar aliran shariah, lepasan graduan dan orang awam yang melakukan program dalam industri serta pelatih Industri sehingga mereka dilengkapi dengan kemahiran yang mefokuskan bidang Halal (Shariah) dan faktor Keselamatan Makanan. Ihakikatnya adalah untuk memperluaskan skop bidang kerjaya, bukan hanya terbatas sebagai Ustaz dan Ustazah tetapi juga boleh disesuaikan dengan kemahiran industri seperti Juruaudit Halal, Juruaudit Keselamatan Makanan, Pengurusan Hospitaliti, Pengurusan F&B, Pelancongan Halal, Logistik Halal, Pembantu Makmal dan pegawai, industri Kewangan Islam dan akhirnya untuk menjadi Usahawan Halal.

 

Jadilah sebahagian daripada Komuniti Pakar Halal Terlatih kami.