LATIHAN KEWANGAN

Latihan Industri kami dalam Program Latihan Kewangan Islam yang dijalankan oleh para profesional yang mempunyai pengalaman secara kolektif lebih dari 20 tahun dalam pelbagai Eko-sistem Kewangan Islam dan juga dengan syarikat mutinational.

Tujuan kami adalah untuk memberikan latihan secara amali kepada pelbagai operasi industri Kewangan Islam dari Perbankan hingga Takaful dari pembiayaan Pinjaman hingga pembiayaan Perdagangan dan alat aplikasi Sukuk. Ini adalah platform untuk industri Kewangan Islam memanfaatkan latihan yang berkualiti khususnya kepada kakitangan mereka untuk memastikan ada peningkatan kemahiran secara berterusan. pendekatan amali dengan program latihan industri “internship” bersama dengan industri sedang dirancangkan agar graduandilengkapi sepenuhnya dengan pengalaman dan keterampilan yang sesuai untuk memastikan kelebihan daya saing di pasaran pekerjaan.

Pasukan tenaga pengajar kami adalah pengamal di lapangan dan kami berusaha untuk mengeksport/ guna pakai program ini ke negara-negara ASEAN dan Amerika Latin.

MENJADI SEBAHAGIAN daripada Komuniti HALAL YANG TERLATIH.