KHIDMAT REKA BENTUK PEMBUNGKUSAN

Selain dari perkhidmatan latihan dan audit Halbiz juga menyediakan khidmat nilai tambah untuk membantu usahawan-usahawan kecil merealisasikan hajat menembusi pasaran antarabangsa termasuk khidmat pakar reka bentuk pembungkusan. Ini sejajar dengan kehendak ekspot ke pasaran global.