PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

HBZ-R&D1.png

Pameran atau pemasaran jenama produk adalah amat penting dan tidak di galakkan dan diambil remeh. Mashurnya sesatu jenama bermula dari awal lagi sebelum ia di perikhlankan dan di wawarkan. Maka mengenalpasti khidmat pakar perunding jenama yang berpengalaman adalah langkah utama dan disyorkan. Jenama-jenam dunia produk yang terkenal seperti Coca-Cola, Colgate, Pampers, Maggi dan MacDonald telah berbelanja amat banyak sehingga hari ini untuk jenama mereka masih di ingat dan di kenali para pengguna sejagat.