ISKANDAR REGION DEVELOPMENT AUTHORITY

 

Lembaga Pembangunan Wilayah Iskandar (IRDA) ditubuhkan melalui Akta Parlimen (Akta IRDA 2007 Akta 664) untuk mewujudkan visi Iskandar Puteri, Malaysia, kawasan yang kini merangkumi sekitar 3,000 km persegi dengan komitmen pelaburan lebih dari USD 40 bilion. Ini bertujuan untuk menjadikan pusat terkemuka di dunia dalam perkhidmatan Halal dan untuk pengeluaran produk makanan & bukan makanan Halal untuk pasaran global dalam jangka masa 15 tahun dari sekarang.

Jadilah sebahagian daripada Ekosistem Halal kami yang Berkembang pesat dan

mendapat keuntungan dari Industri Halal yang meningkat - USD2 trilion

Sumber: Ekonomi Islam Global 2018/2019