JOHOR TOYYIBAN LABORATORIES

 

Johor Toyyiban Laboratories adalah sebuah anak syarikat milik Majlis Agama Islam Negeri Johor, ia adalah sebuah makmal Halal yang ditubuhkan untuk memenuhi Pasarana Ecosistem Halal yang penting di Johor.

Ini adalah satu pencapaian visi yang kehadapan dalam usaha Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk melestarikan ekonomi Halal sejagat buat usahawan Johor khasnya dan komuniti Islam di Malaysia umumnya. Ini adalah didalam rangkaian usaha Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk memacu perkembangan Ekonomi Islam melalui program Halal yang bersepadu.

Jadilah sebahagian daripada Ekosistem Halal kami yang Berkembang pesat dan

mendapat keuntungan dari Industri Halal yang meningkat - USD2 trilion

Sumber: Ekonomi Islam Global 2018/2019